Амар Мэндэ!

Сайн байна, хүндэтэ нютагаархид!

Би хадаа  Зэдэ голой дуута суута Инзагата нютагта ажаhуудаг Надежда Цой гээшэб. 2007 оной ноябрь hараhаа 2013 оной апрель hара болотор аяар холын Эспан орондо мүнгэ олохын тула ябагдаhан байна. Хари газарта гансаардажа ядахадаа энэ интернэд гээшые оложо, ажабайдал тухаайгаа зүжэг, зохёолнуудые, тиин байжа шүлэгүүдыешье бэшэжэ эхилээб.

Энэ сайт дээрэ минии зохёолнуудhаа гадна Буряад Орон, Байгал далай, буряад арадай ёhо заншалнууд тухай бэшэгдэhэн юумэнүүдые, буряад дуунуудай үгэнүүдые, буряад-монгол видеозүжэгүүдые ба фотозурагуудыешье хаража болоно.

Tsoynadezda@mail.ru

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий